Pracownik – opłacalna inwestycja

Pracownik – opłacalna inwestycja

Inwestycja w pracowników przynosi korzyści nie tylko dla nich, ale i dla naszej firmy. Wyszkoleni i zmotywowani pracownicy, przyczyniają się do osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa.

Pracownicy, którzy biorą udział w szkoleniach i kształceniu, są bardziej zmotywowani i zaangażowani w obowiązki. Osoby te czują się doceniane przez pracodawcę, co za tym idzie  silniej utożsamiają się z przedsiębiorstwem.

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem kadry w swoim przedsiębiorstwie a nie masz własnych środków- postaraj się o dofinansowanie z Unii Europejskiej,  ponieważ pracownik to najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstwa.

Efektywne doskonalenie zawodowe w głównej mierze zależy od jego tematyki i zapotrzebowanie na danego specjalistę. Należy dobrać tematykę szkoleń i kursów do potrzeb naszej firmy a w szczególności do zapotrzebowania i predyspozycji  pracowników.

Niezależnie od rodzaju szkoleń i kursów możemy pozyskać pieniądze z Unii czy to naukę języka obcego czy księgowości. Jest tylko jeden warunek:  wszelkie formy doskonalenia zawodowego muszą mieć uzasadniony wpływ na rozwój naszej firmy. O dofinansowanie na ten cel możemy ubiegać się z regionalnych programów oraz z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Programy te dają nam wiele możliwości, które powinniśmy wykorzystać do naszego dalszego rozwoju.

Dużą zmiana na rynku szkoleń i kursów biznesowych jest stworzenie Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). Rejestr ten będzie miał za zadanie pomagać w udzielaniu wsparcia dla przedsiębiorstw. Da on możliwości dowolnego wyboru instytucji szkolącej swoich pracowników ale nie tylko dla przedsiębiorców. O dofinansowanie będą mogły  ubiegać się również osoby bezrobotne dla których znajdzie się kilka opcji do skorzystania. Na zakończenie szkoleń będzie można wyrazić swoją opinie na temat ich przydatności i organizacji, która wpłynie na podniesienie ich poziomu w przyszłości.

W rejestrze będą znajdowały się oferty różnych kursów, zarówno tych finansowanych z funduszy europejskich jak również szkolenia, za które pracownik i pracodawca będą musieli zapłacić sami.

W dogodnej pozycji są przedsiębiorcy MŚP – ponieważ to dla nich Unia przewidziała najwięcej środków. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o bon lub promesę refundacji na „usługę rozwojową” oferowaną przez firmy z rejestru. Da to możliwość m.in. pobudzenia kreatywności wśród pracowników oraz podniesienia ich zdolności interpersonalnych.

Pomoc z programów opierać będzie się przede wszystkim na dofinansowaniu konkretnych kursów w postaci bonu, vouchera lub promesy refundacji. Jeżeli pozyskamy pomoc na ten cel nie będziemy musieli opłacać od niego podatku gdyż nie będzie to traktowane jako przychód. Ubieganie się o dofinansowanie nie jest trudne a przyniesie nam same korzyści i  pomoże wprowadzić naszą firmę na zupełnie nowe bardziej efektywne obszary działalności biznesowej.

Gdzie iść po dofinansowanie i jak się o nie ubiegać ?

Będzie to zależało m.in. od tego z jakiego programu będziemy chcieli skorzystać.  Najpopularniejsze będą dofinansowania udzielane za pośrednictwem instytucji rynku pracy np. Powiatowe Urzędy Pracy czy Ochotnicze Hufce Pracy. Informacje na ten temat będą dostępne m.in. na stronach wyżej wymienionych instytucji.