Pomysł na innowacyjny biznes

Pomysł na innowacyjny biznes

Od początku tego miesiąca ruszyła rekrutacja pomysłów na innowacyjny biznes. W projekcie tym będą mogły wziąć udział młode osoby do 35 roku, które posiadają pomysł na oryginalny biznes. Projekt  ma na celu przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości na terenie Polski Wschodniej za pomocą nowych start-upów.

Proces rekrutacji pomysłodawców odbywał będzie się na początku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Platform Startowych Your Domain Name.

Zadaniem platform będzie przekształcenie pomysłu w innowacyjny biznes za pomocą kompleksowych form wsparcia dla beneficjentów.

Trzy platformy z Polski Wschodniej :

  • Hub of Talents,
  • TechnoparkBiznesHub,
  • Connect

będą  prowadziły nabór na pomysły w sposób ciągły do drugiego kwartału przyszłego roku. W projekcie mogą wziąć udział nie tylko pojedyncze osoby ale i zespoły. Warunek jest jeden: zgłaszany pomysł nie może być przedmiotem prowadzonej przez młode osoby działalności.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej platform. Pozytywna ocena pomysłu za pośrednictwem formularza da możliwość spotkania się najlepszych pomysłodawców z doświadczonymi ekspertami. Na tych spotkaniach młodzi ludzie szczegółowo przedstawią swój pomysł.

Na początku swojej: „drogi po sukces” młodzi przedsiębiorcy zarejestrują swoje przedsiębiorstwo na terenie Polski Wschodniej w formie spółki z o.o. Tak powstały start-up będzie mógł liczyć na profesjonalną opiekę Platformy Startowej. Kompleksowa pomoc Platform będzie polegała m.in. na:

  • mentoringu,
  • coachingu
  • oraz innych specjalistycznych usługach. Wsparcie to umożliwi start-upom efektywną pracę nad stworzeniem modelu biznesowego a w późniejszym czasie  innowacyjnego produktu.

Od czerwca br. dopracowane produkty i opłacalne modele biznesowe będą mogły uzyskać na wdrożenie nawet o 800 tys.

Nie czekaj – podziel się pomysłem.