Opracowanie prototypu nowego produktu dla przedsiębiorstwa Small Business System

Opracowanie prototypu nowego produktu dla przedsiębiorstwa Small Business System

W dniu 30.09.2020 roku firma Small Business System Damian Lemiech otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn: „Opracowanie prototypu nowego produktu dla przedsiębiorstwa Small Business System Damian Lemiech.”  w ramach poddziałania  2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej w firmie poprzez opracowanie prototypu czujnika, wysyłającego sygnały radiowe do urządzeń mobilnych wykorzystując technologię Bluetooth Low Energy (BLE). Celem urządzenia jest lokalizowanie położenia różnych przedmiotów w przestrzeni. Produkt do zastosowania w sklepach, restauracjach, halach, w standardowym środowisku w jakim przebywa większość użytkowników np. galerie, kina itp.

Dzięki wdrażanej innowacji produktowej w przedsiębiorstwie Wnioskodawca zakłada uzyskanie między innymi:

– wzrost dochodów firmy poprzez sprzedaż i wprowadzenie do obrotu nowego produktu;

– podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa;

– rozszerzenie aktualnej oferty firmy o innowacyjny produkt;

– ekspansja rynkowa oraz pozyskanie nowych Klientów;

– możliwość realizacji innych, innowacyjnych projektów w przyszłości.

Całkowita wartość projektu: 483 882.00 PLN, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 334 390.00 PLN.