Innowacyjne projekty unijne

Innowacyjne projekty unijne

Starając się o środki pochodzące z funduszy europejskich niejednokrotnie możemy mieć do czynienia z pojęciem innowacyjności. Większość kryteriów dopuszczających do konkursu mówi o tym, że produkt czy usługa, które powstaną w trakcie realizacji zadania muszą być innowacyjne. Nowość produktu czy usługi przyjmowana jest na różnych stopniach, niektóre projekty wymagają innowacyjności w skali przedsiębiorstwa inne natomiast co najmniej w skali kraju. Bardzo ważne jest również określenie charakteru innowacji ponieważ w zależności od produktu może ona być procesowa, usługowa, marketingowa czy organizacyjna. Wskaźnik innowacyjności w naszym kraju znajduje się na dosyć niskim poziomie. Dlatego projekty unijne wspierające nowoczesne rozwiązania stanowią dużą szansę na rozwój całej gospodarki kraju omeprazole 20 mg. Czasem wystarcza wprowadzenie niewielkich zmian w procesie działalności przedsiębiorstwa żeby poruszyć całą gałąź gospodarki.
Wprowadzanie nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach jest obarczone wysokim ryzykiem nodisci. Nakład kosztów na te działania w stosunku do szans na ich powodzenie jest nieproporcjonalny. Dlatego warto korzystać z możliwości dofinansowania innowacyjnych koncepcji ze środków unijnych. Promowanie współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi ma stanowić bodziec dla tych pierwszych do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Obecnie Fundusze Unijne dają szerokie perspektywy dla rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach. Polscy przedsiębiorcy mają ogromne szanse rozwoju. Perspektywa 2014 – 2020 zakłada promowanie projektów nastawionych na innowacyjność. Dlatego każdy przedsiębiorca, który ma innowacyjny pomysł a do tej pory obawiał się jego realizacji ma duże szanse na sukces w walce o dofinansowanie z funduszy unijnych.